Certificatul de conformitate, a devenit obligatoriu odata cu aderarea Romaniei la UE si prin acesta sunt recunoscute anumite profesii in Comunitatea Europeana. Certificatul de conformitate se elibereaza numai medicilor, medicilor dentisti, farmacistilor, asistentilor medicali generalisti si moaselor care intrunesc conditiile prevazute de lege si care au dobandit formarea in profesie pe teritoriul Romaniei. Acest certificat se elibereaza de catre Ordinul Asistentilor Medicali, in baza unui dosar depus fie personal, fie pe baza de procura.

Dosarul trebuie sa cuprinda in principal urmatoarele acte (toate in copii legalizate):

  • cerere scrisa in care se vor preciza datele de contact
  • diploma de bacalaureat
  • diploma de studii de specialitate
  • foaie matricola
  • adeverinte din partea unitatilor de invatamant absolvite cu privire la perioada de scolarizare
  • copie dupa cartea de munca sau adeverinte cu privire la vechimea in munca; sunt necesari 3 ani de vechime
  • carte de identitate (copie simpla)
  • copii legalizate dupa documentele de schimbare a numelui (daca este cazul)
  • certificate de nastere, casatorie sau sentinta de divort dupa caz;
  • in cazul in care dosarul se depune pe baza de procura, copie dupa buletinul imputernicitului.

Durata de solutionare a dosarelor variaza in functie de volumul de lucru, in anumite cazuri perioada de asteptare poate fi si de 2 luni de zile.

Odata obtinut certificatul de conformitate se apostileaza, se traduce alaturi de celelalte documente de studiu, dosarul urmand a se depune la Ministerul competent din tara membra a UE in care solicitantul doreste sa lucreze.